Menu Sluiten

Terug

69. Rose voert al heel lang haar Google App-campagne en ze wil gebruikers identificeren die het meest waardevol zijn voor haar bedrijf. Welke twee acties moet Rose ondernemen om haar meest waardevolle gebruikers te ontdekken? (Kies er twee.)


Het correcte antwoord: Gebruik langere overzichtsvensters bij het analyseren van gegevens. & Wijs speci fi eke waarden toe aan verschillende in-app-gebeurtenissen.