Menu Sluiten

Terug

75. Sandra maakt een langetermijnplan voor haar app. Ze wil ervoor zorgen dat haar doelstellingen meegroeien met de groei van de app zelf. Help Sandra bij het plaatsen van de volgende marketingdoelen in de volgorde waarin ze doorgaans voorkomen.


Het correcte antwoord: Verhogen gebruikersvolume
Speci fi eke in-app-acties aansturen
Omgaan met verloopbeheer