Menu Sluiten

Terug

88. Carol wil view-through-conversies voor haar Google App-campagne bekijken, maar weet niet waar ze deze gegevens kan vinden. Wat zou ze moeten doen?


Het correcte antwoord: View-through-conversies zijn geen standaardkolom in het prestatierapport. Ze moet haar kolommen aanpassen om deze op te nemen.