Menu Sluiten

Youtube eigendom van content antwoorden 2019

Deel deze pagina met vrienden.☝🏻

februari 2019 

Was je niet geslaagd op het onderdeel ‘eigendom van content’, maar ben je toch benieuwd naar de juiste antwoorden? Correctify heeft alle mogelijke vragen samen met de oplossing voor jou opgesomd.

1. Welke drie statistieken kunnen u helpen de prestaties te beoordelen?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Comments, views, watch time.[/show_more]
2. Wat is een vereiste om SFTP of de Aspera Dropbox-bezorgmethode te gebruiken?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Geef een SSH-sleutel aan uw accountmanager. [/show_more]
3. Welke uploadmethode is aanbevolen voor het uploaden of updaten van enkele video’s per week?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Web upload interface in Creator Studio [/show_more]
4. Welke van de volgende is een activumtype?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Web [/show_more]
5. Wat is een voordeel van het filteren van gegevens voor analyse?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Om niet-relevante informatie te verbergen. [/show_more]
6. Welke van de volgende punten geldt voor Content ID?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Content ID stelt rechthebbenden in staat uploads te blokkeren, te volgen of te gelde te maken die auteursrechtelijk beschermde inhoud gebruiken.
[/show_more]
7. Hoe kan een beheerder controle uitoefenen over de vraag of gebruikers inkomstenrapporten kunnen zien?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Uitsluitingsgegevens van een gebruikersrol uitsluiten.
[/show_more]
8. Als een eigenaar van een inhoud een referentiebestand deactiveert, zal het:
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Stop met het claimen van nieuwe door gebruikers geüploade inhoud die overeenkomt met het referentiebestand.
[/show_more]
9. Wanneer wordt een gebruikersvideo gescand door Content ID om te zien of deze overeenkomt met het geleverde referentiemateriaal?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Zoals het is geüpload en met tussenpozen later [/show_more]
10. Wat is een voordeel van het beheren van uw inhoud met SFTP of de Aspera Dropbox- oplossing?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Eenvoudig schaalbaar [/show_more]
11. Met welke functie of filter kun je onderzoeken waarom twee video’s van dezelfde lengte verschillende statistieken voor kijkersloyaliteit hebben?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Vergelijking. [/show_more]

12. Om geüploade video’s te claimen, wat is de eerste stap in de Content ID-workflow voor een partner, na het verifiëren van rechten?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Lever referentiemateriaal aan YouTube dat het eigendom van content weerspiegelt. [/show_more]
13. Met welke twee beleidsinstellingen wordt het volgende geactiveerd: verdien geld met geüploade inhoud op je kanaal en volg alle gebruikersuploads?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Gebruiksbeleid = inkomsten genereren, overeenkomstbeleid = bijhouden [/show_more]
14. Welke vorm van expressie is niet onderworpen aan auteursrechten? [show_more more=Antwoord less=Verberg] Video title [/show_more]
15. Waarom is het belangrijk om potentieel ongeldige referentie-inhoud te beoordelen? [show_more more=Antwoord less=Verberg] Om te controleren of de inhoud voldoet aan de richtlijnen voor Content ID [/show_more]
16. Iemand in uw bedrijf is niet bekend met hoe YouTube de term ‘actief’ definieert. Hoe zou je het voor hen beschrijven?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Container voor informatie over een stukje intellectueel eigendom [/show_more]
17. U hebt een conflict over het eigendom van een eigendom omdat u per ongeluk het eigendom voor Canada heeft verklaard. Wat zou je moeten doen?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Verwijder uw eigendomsrechten voor Canada [/show_more]
18. Wat kan ervoor zorgen dat een account in aanmerking komt voor toegang tot Content Manager?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Ze beheren een grote of meerkanaals inhoudsrepository. [/show_more]
19. Welke statistiek biedt de beste inzichten in de kanaalprestaties? [show_more more=Antwoord less=Verberg] Kijk tijd. [/show_more]
20. Welke vorm van expressie is auteursrechtelijk beschermd?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Literair werk (tastbaar werk, zienbaar) [/show_more]

21. Welk soort inhoud komt in aanmerking als een Content ID-referentiebestand? [show_more more=Antwoord less=Verberg] Inhoud met exclusieve territoriale rechten [/show_more]
22. Welk patroon kunnen kanalen die inkomsten genereren met inhoud vaak aan het begin van een nieuw kalenderjaar worden weergegeven?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Een daling van de advertentie-inkomsten. [/show_more]
23. Welk weergavetijdrapport geeft aan waar kijkers op internet uw inhoud vinden? [show_more more=Antwoord less=Verberg] Verkeersbronnen. [/show_more]
24. Wat is een methode om een referentiebestand te maken van een nieuwe of niet- geclaimde video?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Claim de video en activeer Content ID- overeenkomsten [/show_more]
25. Hoe zou je aangeven welke advertentietypen YouTube voor een video weergeeft? [show_more more=Antwoord less=Verberg] U geeft advertentietypen op met behulp van advertentie-instellingen, die verschillen van een rechtenbeleid. [/show_more]
26. Partner BritFlix bezit een film in het VK. Uw bedrijf heeft een tv-programma met een clip uit de film en maakt een referentie. Wat moet je doen met je referentiebestand?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Sluit het segment met de filmclip uit. [/show_more]
27. Wat zijn de implicaties van het selecteren van de claimoptie “blokkeren buiten eigendom”?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Je video wordt niet beschikbaar in landen waar je het item niet bezit. [/show_more]
28. Een partner besluit door gebruikers geüploade video’s te blokkeren. Wat gebeurt er met een door een gebruiker geüploade video die overeenkomt met het beleid?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] De video is niet beschikbaar om te bekijken, maar behoudt een unieke URL. [/show_more]
29. Waaruit bestaat een Item?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Metadata, eigendom, referentiemateriaal, overeenkomstbeleid [/show_more]
30. Hoe zou je een beleid uitleggen aan een partner die zijn inhoud op YouTube wil beheren?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Regelset die opgeeft of een geclaimde video moet worden gemonetiseerd, gevolgd of geblokkeerd
31. Wat is een reden om activa bij te werken als uw eigendomsrechten in sommige gebieden veranderen?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Verminder conflicten over eigendomsrechten, omdat u niet langer over de rechten beschikt en uw beleid niet in die territoria kunt toepassen [/show_more]
32. Welke van de volgende soorten inhoud mag NOOIT worden ingeschakeld voor matching?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Inhoud van het publieke domein [/show_more]

33. Wat is een voorbeeld van een niet-muziekactieftype? [show_more more=Antwoord less=Verberg] Film [/show_more]
34. Stel je voor dat je een bibliotheek met video-inhoud hebt die je op YouTube wilt beheren. Welke stappen zou u nemen om uw inhoud op YouTube te beschermen?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Upload referentiebestanden en schakel Content ID in [/show_more]
35. Na hoeveel dagen verloopt een claim in behandeling? [show_more more=Antwoord less=Verberg] 30 dagen [/show_more]

36. Een partner kiest ervoor om een Content ID-claim te herstellen nadat deze door een gebruiker is betwist. De gebruiker doet een beroep op de herplaatsing van de claim. Wat gebeurt er nu?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] De partner moet beslissen of hij de claim vrijgeeft of een juridische kennisgeving van opzegging doet. [/show_more]
37. Wat zijn de gevolgen van het hebben van het verkeerde overeenkomstbeleid of geen beleid ingesteld op uw vermogen?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Kan voorkomen dat u reuploads van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal beheert en inkomsten genereert [/show_more]
38. Wat kunt u doen om partneraanvallen wegens schending van het auteursrecht te voorkomen?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Handhaaf de juiste interne controle en onderwijst uw kanalen [/show_more]
39. Hoe is het auteursrecht van toepassing op een covernummer?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Wordt beschouwd als een reproductie en er is mogelijk toestemming van de oorspronkelijke maker van de inhoud vereist voordat deze wordt gebruikt. [/show_more]
40. Wat zijn de gebruiksrechten voor muziek die is geselecteerd in de audiobibliotheek van YouTube?
[show_more more=Antwoord less=Verberg] Alle muziek kan in video’s worden gebruikt volgens de opgegeven voorwaarden. [/show_more]